Gedetailleerd; het doel van de stichting:

● het helpen, begeleiden en opleiden van jonge getalenteerde mensen met het realiseren van hun specifieke ambities, doelen en dromen op het gebied van sport, cultuur en opleidingen/studies​ en ervoor te zorgen dat, wanneer dit doel bereikt is, de talenten worden begeleid in hun verdere carrière, teneinde de continuïteit te waarborgen en de ontwikkelde kwaliteiten voor de maatschappij te behouden en in te zetten;

● het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De middelen waarmee de stichting tracht dit doel te bereiken (activiteiten e.d.);
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door actief betrokken te zijn bij de ondersteuning, scholing en opleiding van het eerder genoemde talent in binnen- en buitenland, het organiseren van wedstrijden, concoursen, congressen, trainingen, trainingskampen, voorstellingen en masterclasses, het werven van fondsen, zorg te dragen voor internationale contacten en uitwisselingen, het aanleggen, instandhouden en exploiteren/uitbaten van noodzakelijke faciliteiten, diensten en evenementen, die te maken hebben met de sport, culturele activiteit en/of opleiding/studie van het talent, en al hetgeen tot het verwezenlijken van het doel van de stichting noodzakelijk is, in de meest uitgebreide zin des woord.


Missie en visie

De stichting is opgericht met mensen die jaren ervaring en affiniteit hebben met topsport, kunst en cultuur. We hebben jonge talenten het zien halen en het niet zien halen. Jammer genoeg hebben we jonge talenten het vaker niet zien halen door hele onkundige redenen. Kinderen beginnen van jongs af aan en verspillen hun tijd en talenten doordat de kennis over de sector gewoon niet ter plaatse is. Wij willen hier verandering in brengen. Hier is geld voor nodig, maar ook kennis op het gebied van kunnen en het besturen t.b.v. het kunnen. Door de affiniteit met sport, kunst en cultuur zullen dan ook eerst deze sectoren aan bod komen en omdat Nederland hier veel meer op achterloopt in vergelijking met de wetenschappelijke sectoren. De ambitie van Stichting Dream Big is om later eventueel uit te bouwen. Wij weten dat sport en cultuur ook ‘s werelds groot kan worden in een klein landje als Nederland, want talent wordt ook hier geboren.